“Светкавиците”GAME CASTLE | GAME CASTLE

“Светкавиците”

“Светкавиците” бяха страхотни, изключително бързи и организирани… Изобщо не си пролича, че това беше първата им мисия! Не можем да си представим колко светкавично ще се справят със следващите! :)

Благодарим ви, че помогнахте за опазването на Златната маска!

Ако искате и вие да участвате в една мисия от национално значение, запазете си час на:

https://www.gamecastle.bg/escape-rooms/ или +359 887 961 353