Социални игри | GAME CASTLE

СОЦИАЛНИ ИГРИ

СОЦИАЛНИ ИГРИ

Те са изключително забавни!

Какво са социални игри?
Tова са игри с прости правила, с много общуване между играчите и са с цел максимална забава и много смях. Това са игри за вдигане на настроението с основна цел – разтоварване. В тях няма екстремни стратегии, със строежи на войски или градове, те свършват за кратко време и носят игрова наслада.

Най-типичните категории социални игри са ролевите, дедуктивните и асоциативните:
– при ролевите влизаш в ролята на някакъв герой и изпълняваш неговите умения при удобен за това момент.
– при дедуктивните се стремиш да отгатнеш определен играч или събитие, като се използва процеса на елиминация на фактите.
– при асоциативните комуникацията между играчите е с абстрактни методи като завоалирани думи, картинки, жестове.

При всички категории водещ е елементът на общуване под различни форми като уговаряне, блъфиране, подстрекаване, разпитване или предаване на някаква информация, която често е кодирана.
Друг общ показател за социалните игри е, че те завършват бързо, обикновено една игра трае около 10 до 30 минути, с цел да могат да се играят множество рундове, като всеки рунд предлага различно развитие.
Много от социалните игри имат нужда от Модератор, който да ръководи протичането на играта, но не е задължително за всички игри.
Ние предлагаме топ селекция от световните класации за най-играни социални игри, както и опитен модератор, който ще подбере най-подходящата за вашата компания игра и ще ви води през нея! :-)

Резервация:
За групи над 5 души, моля, обадете се за разервация на телефон: +359 887 961 353.