Фантастичната четворкаGAME CASTLE | GAME CASTLE

Фантастичната четворка

Агентите от екипа преминаха през стаята на Колекционера в Game Castle, претарашвайки я обстойно. Проявиха сериозни агентски умения – наблюдателност, съобразителност, агентски нюх и ловкост. Изпълниха мисията си с настроение и силен отборен дух.

Страхотна работа! Агентурата се гордее с постиженията ви!

Покажи и ти на какво си готов в името на успешна мисия с национално значение! Запиши своя отбор за мисия на:
https://www.gamecastle.bg/reservation/ или +359 887 961 353